ტრენერები

ცოტნე ქარქაშაძე

ცოტნე ქარქაშაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგკურსს - საბიუჯეტო კოდექსი.

ლიანა ნადიბაიძე

ლიანა ნადიბაიძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები.

მარიამ ზაალიშვილი

მარიამ ზაალიშვილი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - ეფექტიანობის აუდიტი.

დეა ჩხაიძე

დეა ჩხაიძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგების კურსს - ადამიანური რესურსების მართვა (HR); ლიდერშიფი.

დავით ქინქლაძე

დავით ქინქლაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგების კურსს - ფინანსური აუდიტი; შესაბამისობის აუდიტი.

გიორგი ალასანია

გიორგი ალასანია საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგების კურსებს - ეფექტიანობის მართვა საჯარო სექტორში; ლიდერობა და მენეჯმენტი; ადმინისტრაციული წარმოება.

ბესიკ ქოჩიაშვილი

ბესიკ ქოჩიაშვილი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება საჯარო სექტორში.

გიორგი ხითარიშვილი

უძღვება ტრენინგების კურსს Excel Upper Intermediate-ში. ამავდროულად, მუშაობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წამყვანი აუდიტორის პოზიციაზე. 2013-2018 წლებში იყო ამავე უწყების აუდიტორ-სტაჟიორი, აუდიტორ-ასისტენტი, აუდიტორი და უფროსი აუდიტორი.
© 2019 ყველა უფლება დაცულია