სერტიფიცირებულ პირთა სია

გვარი სახელი სერტიფიკატის ნომ. სერტიფიცირების თარიღი მოქმედების ვადა
კიკნაძე სესილი 370 2020-07-29 2025-07-29
დუდუჩავა თეიმურაზ 371 2020-07-29 2025-07-29
კოჟორიძე ილია 372 2020-07-29 2025-07-29
თაქთაქიძე ვახტანგი 373 2020-07-29 2025-07-29
სვანაძე ნათია 374 2020-07-29 2025-07-29
მესაბლიშვილი ლელა 375 2020-07-29 2025-07-29
ღვაჩლიანი ირინა 361 2020-02-20 2025-02-20
მათურელი ნინო 362 2020-02-20 2025-02-20

ნაჩვენებია ჩანაწერები 1–დან 8–მდე, 272 ჩანაწერიდან (გაფილტრული შედეგი 272 ჩანაწერიდან)

© 2019 ყველა უფლება დაცულია