პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი

პროგრამა “პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება” განკუთვნილია საჯარო სექტორში მომუშავე III და IV რანგის მოხელეთათვის, რომელიც შედგება 4 მოდულისგან და მისი საერთო ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 24 აკადემიური საათით.

 

 

ეკა კაველიძე

უძღვება ტრენინგს - ადმინისტრაციული წარმოება. ამავდროულად არის კავკასიისა და ევროპის უნივერსიტეტების ასოცირებული პროფესორი. აქვს პედაგოგიური და ტრენერად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.

ნანა მახათაძე

უძღვება ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებებით: ეფექტური კომუნიკაცია; ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა; პროფესიული კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა.ნანა მახათაძე მუშაობს სწავლების და განვითარების სამსახურის უფროსად რესტორნების

ეკატერინე სირაძე

უძღვება ტრენინგების კურსი ეთიკაში.ამავდროულად არის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროში. ასევე მუშაობს UNDP-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ხელმძღვანელად, საჯარო სამსახურის ბიუროს მთავარ სპ

ანი ლელაძე

უძღვება ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებებით: ეფექტური კომუნიკაცია; ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა; პროფესიული კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა.ანი ლელაძეს აქვს ტრენერად მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება ისეთ ორგანიზაციებში,
© 2019 ყველა უფლება დაცულია