მოხელის მენეჯერული უნარები

პროგრამა „მენეჯერული უნარები“, რომელიც განკუთვნილია საჯარო სექტორში მომუშავე I და II რანგის მოხელეთათვის, შედგება 5 მოდულისგან და მისი საერთო ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 35.45 აკადემიური საათით.

ნანა მახათაძე

უძღვება ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებებით: ეფექტური კომუნიკაცია; ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა; პროფესიული კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა.ნანა მახათაძე მუშაობს სწავლების და განვითარების სამსახურის უფროსად რესტორნების

ირმა მიქაძე

ტრენერია შემდეგი მიმართულებებით: მართვა და ლიდერობა; ადამიანური რესურსების მართვა. ამავდროულად არის კონსულტანტი და დამოუკიდებელი ექსპერტი. აქვს მენეჯერული მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება, კერძოდ, ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში.

ნინო გორგაძე

უძღვება ტრენინგებს ცვლილებების მართვასა და პროექტების მართვაში.

ოთარ ანთია

უძღვება ტრენინგებს მართვისა და ლიდერობის მიმართულებით. ამავდროულად, მუშაობს კერძო სექტორის განვითარების მენეჯერად პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფში – PMCG. ამავე დროს, საქართველოს ახალგაზრდა ენერგეტიკოსთა ასოციაციის თანადამფუძნე

ირინა აღაპიშვილი

უძღვება ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებებით: ეთიკა საჯარო სამსახურში; მართვა და ლიდერობა; ცვლილებების მართვა.ირინა სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსია.
© 2019 ყველა უფლება დაცულია